Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłasza się nabór w sprawie dofinansowania na remonty lub odrestaurowanie  zabytków na terenie Miasta Hrubieszowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszowa ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć Deklarację.

Szczegóły dotyczące programu: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Do pobrania: