Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Inwestycje w przygotowaniu

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1. Prace obejmą m.in. wymianę źródeł ciepła, montaż fotowoltaiki, wymianę okien, modernizację elewacji i dachu, wymianę instalaji ciepnej, montaż oświetlenia LED oraz dostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest nie tylko poprawa estetyki samego budynku i otoczenia, ale przede wszystkim zredukowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej użytkowaniem budynku administracyjnego. Projekt przewiduje m.in:

- docieplenie ścian i stropu poddasza,
- wymianę pokrycia dachowego,
- uzupełnienie tynków oraz odgrzybienie ścian ocieplanych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe,
- modernizację instalacji c.o.  i węzła cieplnego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilania,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- wykonanie podnośników dla niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz opasek.

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.

Koszt wartość projektu -2 378 591,59zł.  Kwota dofinasowania a) w   formie   płatności   ze   środków   europejskich   (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),  w  kwocie  nieprzekraczającej 1 361 382,  60  zł  b) w formie dotacji celowej, z budżetu państwa w kwocie    nieprzekraczającej  160162,56   zł RAZEM 1 521 545,16  zł  85% EFRR 10% Budżet Państwa. Wysokość wkładu własnego - 857 046,43 zł.

2. Budowa miejsc rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie

Planowane jest wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. W ramach zadania wykonana będzie m.in. altanka, boisko do siatkówki.

Koszt wartość projektu - 73715 zł.

3. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 1522 – ul. Diamentowa w Hrubieszowie

Wykonanie drogi z wartw bitumicznych wraz ze zjazdami oraz utwardzonym poboczem wraz z budową kanalizacji burzowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 48 000,00 zł, inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych.

4. Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie

Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno- szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie ul. Listopadowa 12 na działce ewid. 768. Sala gimnastyczna przeznaczona będzie na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowanie międzyklasowych zawodów sportowych.

Koszt wartość projektu -3 876 658,00 zł. Kwota dofinasowania 1 938 328,00  MsiT Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Wysokość wkładu własnego - 19 383,30 zł.

5. Przebudowa części ul. Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa”

Budowa miejsc parkingowych dla autokarów oraz dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Żeromskiego.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3475L ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi powiatowej nr 3486L ul. Wspólna do skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze)

Podpisano umowę na dofinansowanie ze strony Gminy Miejskiej Hrubieszów w wysokości 50%, nie więcej niż 241 815,57 zł. 

7. Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji

 W ramach projektu planowane są działania inwestycyjne oraz  działania szkoleniowe. CEL1. PROEKOLOGICZNI (wymiar środowiskowy)
CEL2.PROSPOŁECZNI (wymiar społeczny)
CEL3. PROINNOWACYJNI, PROPRZEDSIĘBIORCZY i PROEDUKACYJNI (wymiar gospodarczy)
CEL4. PROINTEGRACYJNI (wymiar przestrzenny)
CEL5. PROKULTURZE I TURYSTYCE (wymiar kulturowy)
CEL6. PROSMART CITY (wymiar inteligentnego zarządzania miastem i finansowania rozwoju miasta)

Koszt- od 3 do 10 mln euro. Kwota oraz źródło dofinasowania- od 3 do 10 mln euro budżet państwa, mechanizm norweski

8. Wykonanie  1 latarni solarnej i 3 latarni hybrydowych

Wykonanie  jednej latarni solarnej  przy altanie na ulicy Michałowka oraz trzech  latarni hybrydoyche na trakcie pieszym ul. WODNA- NOWE OSIEDLE.

9. Wykonanie  6 słupów oświetleniowych

Wykonanie 3 słupów oświetlenia ulicznego na ulicy Ciesielczuka przy parkingu, 2 słupów parkowych na placu zabaw przy ulicy Polnej, 1 słup parkowy na ulicy Piłsudskiego przy placu zabaw.

10. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Zamojskiej wraz z Pobereżańską i Leśmiana

11. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Szewskiej

Zaprojektowano wykonanie 10 słupów oświetleniowych LED

12. Remont/modernizacja dachu- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Prusa w Hrubieszowie

Całkowita wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym, remont kominów wentelacyjnych.