Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa efektywności energetycznej budynków

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”.

Realizowany w ramach osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

  • Celem głównym Projektu:

Celem projektu jest uzyskanie oszczędności energetycznej, ekologicznej i finansowej budynku administracyjnego przy ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 w Hrubieszowie,   a także promowanie rozwiązań OZE. Realizacja projektu polegał będzie nie tylko poprawie estetyki samego budynku i otoczenia, ale przede wszystkim zredukowaniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej z użytkowaniem budynku administracyjnego. Projekt przewiduje m.in: docieplenie ścian i stropu poddasza, wymianę pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków oraz odgrzybienie ścian ocieplanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe, modernizację instalacji c.o. i węzła cieplnego,  montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilania, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie podnośników dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz opasek.

Umowa realizowana będzie w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.

  • Całkowita wartość Projektu: 2 377 091,59 zł
  • Dofinansowanie Projektu z UE: 1 361 382,60 zł

 

Budynek Urzędu Miasta Hrubieszów został wyremontowany