Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek Urzędu Miasta Hrubieszów został wyremontowany

26.11.2021

Budynek, w którym mieści się Urząd Miasta Hrubieszów, a także Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie został wyremontowany.

Piaskowa do tej pory elewacja zyskała nową szarą barwę. Budynek otrzymał także nowe pokrycie dachowe, na którym zamontowano instalację fotowoltaiczną.

W ramach inwestycji docieplono ściany i strop poddasza, uzupełniono tynki oraz wymieniono okna i rynny. Wewnątrz Urzędu wymieniono oświetlenie na energooszczędne oraz zmodernizowano instalację c.o. i węzeł ciepłowniczy. Budynek doczekał się także nowego podjazdu i podnośnika dla osób niepełnosprawnych (od strony ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala). Całości dopełniło nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie opasek.

Inwestycja zrealizowana została w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów" realizowanego w latach 2019-2021.

Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa to ponad 1,5 mln złotych.

Remont podyktowany był złym stanem technicznym budynku, w szczególności brakiem szczelności dachu, złym stanem okładzin ścian zewnętrznych i stolarki okiennej oraz instalacji c.o. Ostatni większy remont budynku miał miejsce w latach 90. ubiegłego wieku i na początku lat dwutysięcznych.

Wyliczenia wskazują, że uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i oświetlenia wewnątrz budynku znacznie ograniczą emisję pyłowo-gazową do atmosfery oraz koszty energii elektrycznej i cieplnej.