Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

22.09.2020
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się dnia 30 września 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji: [druk 142]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji: [druk 143]
4.1. przyjęcie protokołu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu: [druk 144]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 - 2024”: [druk 145]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów: [druk 146]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika profesora Wiktora Zina: [druk 147]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przekazanych na rzecz gminy, będących dotychczas w posiadaniu PKP lub PKP SA oraz przekazania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych domów:[druk 148]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Listopadowej 7/1 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk 149]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej: [druk 150]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej: [druk 151]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: [druk 152]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034: [druk 153]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie: [druk 154]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie Informacji ZEC o przygotowaniu do sezonu grzewczego 2020/2021: [druk 155]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Informacji.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

 

OBRADY ONLINE

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominamy, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.