Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

09.05.2024
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul. 3 Maja 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej: [druk003]
3.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
3.2. dyskusja
3.3. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta: [druk004]
4.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
4.2. dyskusja
4.3. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji: [druk005]
5.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
5.2. dyskusja
5.3. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: [druk006]
6.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
6.2. dyskusja
6.3. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: [druk007]
7.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
7.2. dyskusja
7.3. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Hrubieszowa: [druk008]
8.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:

 Zawiadomienie o zwołaniu sesji

   

OBRADY ONLINE

 

 Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

 

 Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Leszek Kryszczuk