Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół dworski "Du Chateau"

    

Dwór barokowo-klasycystyczny zwany dworem „du Chateau”, jeden z najciekawszych zabytków Hrubieszowa, nazwany tak od znanej hrubieszowskiej rodziny, wywodzącej się od żołnierza napoleońskiego, do której należał przez wiele dziesięcioleci.

Centralna część dworu została wzniesiona na miejscu dawnego hrubieszowskiego zamku w roku 1791. Jest to budowla parterowa, nakryta mansardowym dachem. Z piętrową częścią centralną ozdobioną czterokolumnowym portykiem wgłębnym. Do pierwotnego dworu przylegają zbudowane później (prawe około 1860 r. a lewe w 1941 r.) prostokątne skrzydła. Po wojnie mieściła się tutaj placówka NKWD. Obecnie w budynku mieści się Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, Publiczna Biblioteka Powiatowa im. prof. Wiktora Zina oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.

  • dwór (obecnie Muzeum im. St. Staszica) murowany 1791,

  • oficyna I (wsch.), 1941

  • oficyna II (zach.), poł. XIX

  • ogród, 1791, XIX, XX

  • ogrodzenie, poł. XIX

http://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/