Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca Burmistrza

 
 

Zastępca Burmistrza Miasta - Paweł Wojciechowski

tel. 846962380
e-mail: zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio pracę:

  - Wydziału Inwestycji i Rozwoju
  - Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzenngo
  - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  - Biura Projektu Rozwój Lokalny

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1) prowadzenie spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Burmistrza;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Burmistrza upoważnienia;
3) inicjowanie przedsięwzięć dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestorów;
4) nadzór nad realizacją inwestycji oraz projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
5) nadzór nad realizacją umów partnerskich z innymi miastami i regionami, w tym partnerami zagranicznymi;
6) reprezentowanie Miasta, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem, podczas oficjalnych uroczystości i spotkań;
7) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań;
8) pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu;
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla rady miejskiej.

 

Paweł Wojciechowski (ur. 5.06.1979 r w Hrubieszowie)– ekonomista, samorządowiec, ekspert ds. funduszy UE. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych „MBA – Innowacje i Analiza Danych”, realizowanych przez Polską Akademię Nauk wspólnie z Woodbury School of Business at Utah Valley University. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w pracy w JST, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych, związane głównie z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE. Ponad 5 lat pracował w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją projektów doradczo-szkoleniowych oraz pośrednictwem w przyznawaniu dotacji dla MŚP. 

Obecnie jako Zastępca Burmistrza Hrubieszowa odpowiedzialny za nadzór nad realizacją inwestycji, pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów. Bezpośrednio  nadzoruje realizację projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” realizowanego ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”. Ponadto w związku z wyborem Hrubieszowa do drugiego etapu w programie "Rozwój Lokalny", finansowanego w ramach Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021, pełni w projekcie funkcję Przewodniczącego Zespołu Projektowego.

Jest członkiem Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania, członkiem Komitetu Sterującego ds. Krajowego Forum Miejskiego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy Związku Miast Polskich.

Od 2013 roku mąż Marty; ojciec Natalii i  Gabriela.  

https://www.linkedin.com/in/paweł-wojciechowski-mba-734a11173