Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulgi dla Hrubieszowskich Restauratorów

10 lutego 2021r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni jednogłośnie przyjęli projekt Uchwały zwolnienia z pierwszej raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydłużenie terminu płatności dwóch kolejnych rat. Podjęta Uchwała dotyczy przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

Na mocy Uchwały Restauratorzy zostaną zwolnieni z pierwszej raty wnoszonej do 31 stycznia. Druga, wnoszona do 31 maja i trzecia – do 30 września zostanie odroczona do 31 października 2021 roku. Udogodnienia we wnoszeniu opłat będą dotyczyły przedsiębiorców korzystających z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ci przedsiębiorcy, którzy dokonali całej opłaty za 2021 rok już w styczniu, dostaną zwrot 1/3 opłaty rocznej. Natomiast tym, którzy wpłacili pierwszą ratę, zostanie ona zwrócona.

Zwroty zostaną przekazane na konta przedsiębiorców.

Więcej informacji można uzyskać u pracowników merytorycznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju pod numerem telefonu: 84 696 23 80 wew. 54