Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła, kon. XIX - Hrubieszów, ul. Partyzantów 11

Budynek powstał w 2 poł. XIX. W początku XX w. należał do oficera wojsk carskich, a następnie został przekształcony na szkołę rosyjską. Po odzyskaniu niepodległości nadal mieściła się tu szkoła, tym razem polska. Po 1945 r. funkcjonował tu szkoła podstawowa, potem specjalna. Obecnie siedziba Ogniska Muzycznego.

Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Na planie prostokąta z dwiema dobudówkami od strony północnej i jedną od strony zachodniej. Parterowy, z wysokim, dwuspadowym dachem krytym blachą. Elewacja frontowa 7-osiowa, z czterosłupowym gankiem na osi. Zachowana oryginalna stolarka okienna. Zachowany drewniany, laubzegowo wycinany detal. W otoczeniu budynku kilka starych drzew.