Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia i zasiłki szkolne

Jednorazowe Stypendium Burmiastrza Miasta przyznawane jest w trzech kategoriach:

1) wybitne osiągnięcia naukowe;
2) wybitne osiągnięcia sportowe;
3) wybitne osiągnięcia artystyczne.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
  • Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 

załączniki:


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na podstawie art.90n. ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Szczegółowy regulamin określa Uchwała Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr X/92/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

załączniki: