Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Roman Gumiela

 Roman Gumiela – nauczyciel wychowania muzycznego. Swoją pracę zawodową poświęcił w rozbudzaniu w dzieciach i młodzieży zamiłowania do muzyki i śpiewu. Osiągał sukcesy w różnego rodzaju konkursach i festiwalach wokalno-muzycznych,  w 1991 r. założył Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne i przejął Ognisko Muzyczne od Zamojskiego Towarzystwa Muzycznego. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Roman Gumiela otrzymał za utworzenie Społecznego Ogniska Muzycznego i rozwój edukacji muzycznej w mieście.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 2/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.