Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Numery telefonów

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
adres: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów
tel: 84 696 23 80, 84 696 28 08, 84 696 25 04, faks: 84 696 25 04 wew. 30   

   Stanowisko Nazwisko Imię Nr tel. wew. Nr pok.
   KIEROWNICTWO URZĘDU (budynek główny)
   BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA Majewska Marta 22 (sekretariat) 2
   Zastępca Burmistrza Miasta Wojciechowski Paweł 22 (sekretariat) 3
   Sekretarz Miasta Podolak Monika 26 6
   Skarbnik Miasta Kuranc  Halina 31 17
   WYDZIAŁ ORGANIZACJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH (budynek główny)
   Naczelnik Wydziału Mazek  Marta 27 9
   Zastępca Naczelnika Wydziału Wróblewska Agnieszka 27 9
   referent ds. obsługi sekretariatu Welter-Wójcik Dominika 22 1
  starszy informatyk
Szymczuk Jacek 21 4
   inspektor ds. obsługi rady miejskiej
   i jednostek pomocniczych
Policha Janusz 24 16
   WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY (budynek główny)
   Skarbnik Miasta Kuranc  Halina 31 17
   Zastępca Głównego Księgowego Janik Katarzyna 36 11
   inspektor ds. księgowości Kiełbasa Marta 36 11
   inspektor ds. księgowości Kisielewska Marta 36 11
   podinspektor ds. księgowości podatkowej
   (podatek od nieruchomości)
Kuczewska Zdzisława 58 12
   referent ds. wymiaru i podatków
  
(podatek od nieruchomości)
Sarzyńska Anita 58 12
   inspektor ds. księgowości budżetowej Saluk Iwona 53 13
   inspektor ds. księgowości
   (podatek rolny,  transportowy)
Urbaniak Andrzej 33 14
   inspektor ds. księgowości podatkowej
   (podatek rolny,  transportowy)
Warecka Teresa 33 14
   podinspektor ds. księgowości
  
(podatek rolny, transportowy)
Stasiak  Marta 33 14
   kasjer Zborowska  Wiesława 32 15
   URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (budynek główny)
   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Borna-Musiej Bożena 25 7
   Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Zin Izabela 25 7
   referent ds. cywilnych Brzóska Monika 25 7
   inspektor ds. ewidencji ludności Martyniuk  Monika 41 18
   inspektor ds. dowodów osobistych Majka Elżbieta 41 18
   WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (budynek główny - wejście od ul. 3 Maja)
   Naczelnik Wydziału Demendecki Henryk 38 19
   Zastępca Naczelnika Wydziału Budzyński Sławomir 46 20
   podinspektor ds. architektury Białosiewicz Bożena 38 19
   inspektor ds. architektury Dalmata  Aleksandra 38 19
   inspektor ds. geodezji Bednarczuk Anna 46 20
   podinspektor ds. geodezji Jóźwik Małgorzata 46 20
   WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I OCHRONY ŚRODOWISKA (budynek ul. 3 Maja 15)
   Naczelnik Wydziału Frączek Anna 54 13
   Zastępca Naczelnika Wydziału     54 13
   referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa Tychmańska Magdalena 55 12
   inspektor ds. mieszkaniowych Kuśmierek Dariusz 55 12
   referent ds. realizacji opłat za odpady komunalne
   i gospodarowania odpadami komunalnymi
Chabros  Edyta 55 12
   inspektor ds. inwestycji Cieślak Jolanta 56 12
   referent ds. inwestycji Grzymała Piotr 56 12
   referent ds. inwestycji Jóźwiak-Ciężka Aneta 56 12
   pomoc administracyjna Zając Mariusz 55 12
   WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO (budynek ul. 3 Maja 15)
   Naczelnik Wydziału Sydoruk  Anna 29 8
   Zastępca Naczelnika Wydziału Podskarbi Przemysław 29 8
   inspektor ds. rozwoju gospodarczego        
   pomoc administracyjna Wójcik - Dąbrowska Anna 29 8
   młodszy referent ds. promocji Rymarz Mariola 29 8
   inspektor ds. rozwoju gospodarczego Łomańska Anna 42 9
   inspektor ds. handlu i działalności gospodarczej Budny Anna 42 9
   WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU (budynek ul. 3 Maja 15)
   Naczelnik Wydziału Szkudziński Radosław 50 1
   inspektor ds. oświaty i kultury Telega-Niemczyk Elżbieta 51 1
   inspektor ds. sportu i stypendiów Policha Janusz 51 1
   STRAŻ MIEJSKA (budynek ul. 3 Maja 15)
   Komendant Straży Miejskiej Wdowiak  Tadeusz 52 2
   starszy inspektor straży miejskiej Czajczyński Tomasz 52 2
   starszy inspektor straży miejskiej Hajkiewicz Krzysztof 52 2
   starszy inspektor straży miejskiej Szabat Jerzy 52 2
   starszy inspektor straży miejskiej Usowski Sławomir 52 2
   Samodzielne stanowiska pracy
   radca prawny (budynek główny)
Sadowska Mariola 34 5
   młodszy referent ds. wojskowych, obrony cywilnej,
   zarządzania kryzysowego i tajnej kancelarii
   (budynek ul. 3 Maja 15)
Tomaszczuk Dawid 49 3