Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa

Gmina miejska zrealizowała zadanie pn. "II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja  w  Hrubieszowie  -  ul.  Storczykowa,  Konwaliowa  i  Tulipanowa" dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Cel projektu:
Powstanie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci dróg, oddziaływającą na ważne jej połączenia z drogami gminnymi (w tym ulicą Wyzwolenia (11144L)), powiatowymi (w tym ulicą Gródecką), które stanowią łącznik dojazdu do obwodnicy miasta (DK74).
Efekty:
1) budowa ulicy Storczykowej(droga zbiorcza) o długości 356,33 m (szerokość jezdni 7,00 m) z obustronnymi chodnikami szerokości po 1,50 m;
2) budowa ulicy Konwaliowa (droga lokalna) o długości 252,65 m (szerokość jezdni 6,00 m) z obustronnymi chodnikami szerokości po 1,50 m;
3) budowa ulicy Tulipanowaej (droga  lokalna) o długości 95,61 m (szerokość jezdni 6,00 m) z obustronnymi chodnikami szerokości po 1,50 m;
4) budowa kanalizacji deszczowej – 753,05 m  w tym: Ø 1000 mm  L= 103,00 m, Ø 800 mm L= 316,85 m, Ø 600 mm L= 11,60 m,  Ø 400 mm L=15,10 m,   Ø   300 mm   L =  306,50 m;
5) wykonanie oświetlenia ulicznego – linia nn 0.4 kV (YAKY 4X25) długości trasy 877 mb, na słupach stalowych S-70 (19 szt.)i S-80 (3 szt.) - razem 22 szt.

Kwota dofinansowania: 3 514 729,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 5 857 881,70 zł.