Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dworek, kon. XIX - Hrubieszów, ul. Staszica 9

 

Dom w formie podmiejskiego dworku został wybudowany w końcu XIX i do 1939 r. pozostawał w rękach tej samej rodziny żydowskiej.

Po wojnie przejęty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne został zaadaptowany na mieszkania komunalne. W latach 60-tych XX w. prowadzony był remont generalny, w trakcie którego dwór uległ przekształceniom (m.in. zlikwidowano balkon w elewacji południowej). W 2016 r. został przeprowadzony generalny remont.