Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej

                                                                                                                             

Na wysokiej skarpie nad Huczwą znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka z końca XVIII wieku, w 1875 roku przekształcona na cerkiew prawosławną, a w 1918 roku rekoncyliowana na kościół rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki. Obecnie mieści się tam Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej nad którym opiekę sprawują oo. Bernardyni. Cudowny obraz Matki Bożej Sokalskiej przez wieki odbierał cześć w miejscowości Żwirka (część miasta Sokal) w kościele oo. bernardynów. 8 września 1724 r. słynący łaskami obraz został ukoronowany przez arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka. Był czwartym obrazem koronowanym na prawie papieskim na ziemiach Rzeczypospolitej, po obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, obrazie Matki Bożej Trockiej i obrazie Matki Bożej Kodeńskiej. Po II wojnie światowej obraz został przewieziony do kościoła bernardynów w Krakowie, a od 2002r. znajduje się w Hrubieszowie.

W skład zabytkowego zespołu wchodzi:

  • cerkiew murowana (obecnie kościół) zbudowana w latach 1795-1828
  • plebania drewniana, pocz. XX w.
  • dzwonnica I, XIX
  • dzwonnica II, kon. XVIII
  • cmentarz, kon. XVIII, kon. XIX

http://www.sanktuarium.bernardynki.pl/