Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dawny Syndykat Rolniczy

   

Syndykat Rolniczy „Pług”, II poł. XX w. Budynek wybudowany w 1914 r. w stylu secesyjnym, pierwotnie parterowy. W górnej części środkowego ryzalitu data „1920”, mówiąca prawdopodobnie o początkach rozbudowy. W latach 1934-36 mieszkał tu mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, kwatermistrz 2 Pułku Strzelców Konnych.

Po wojnie siedziba Państwowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Hrubieszowie, Banku Polskiego i Dom Towarowy. Od  1995 r. własność Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau w Hrubieszowskie, od 2018 r. własność Gminy Miejskiej Hrubieszów. Obecnie budynek jest remontowany a po zakończonych pracach w budynku mieścić się będzie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa i siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.