Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie

Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno- szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie ul. Listopadowa 12 na działce ewid. 768.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach 30,10m x 16,70m. Wykonawca dokona też nadbudowy części istniejącej Szkoły i przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego.
Sala gimnastyczna przeznaczona będzie na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowanie międzyklasowych zawodów sportowych.

Wartość projektu - 4 327 041,00 zł.
Kwota dofinansowania 1 938 300,00 (Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020)

Oddanie sali do użytkowania przewidziane jest na październik 2022 roku.