Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

05.03.2020 r. - Spotkanie Zespołu Miejskiego

5 marca br. odbyło spotkanie zespołu miejskiego, pracującego nad opracowaniem koncepcji rozwoju dla Hrubieszowa,  mające na celu określenie pozycji konkurencyjnej miasta wobec miast o podobnym potencjale rozwojowym. Podczas spotkania przeanalizowano sytuację Hrubieszowa w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym oraz procesy mające wpływ na sytuację miasta w ww. wymiarach. Spotkanie było kolejnym w cyklu spotkań mających na celu zdiagnozowanie aktualnej sytuacji miasta.