Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa trybun, zadaszenia i bieżni

„Budowa trybun, zadaszenia i bieżni – przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego stadionu Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie”

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2012 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Zadania wykonane w ramach projektu:

  • trybuny z częściowym zadaszeniem trzy sektory po 260 szt. miejsc siedzących w 5 – ciu rzędach (780 miejsc),
  • bieżnia treningowa 2- torowa długości 60 m – 160,51 m2,
  • przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego Stadionu Sportowego HOSiR w Hrubieszowie,
  • otwarte zaplecze szatniowe dla zawodników.

Termin realizacji: 2012 r.

Koszt całkowity zadania: 942 333,00 zł

Dofinansowanie z MSiT: 471 167,00 zł