Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie

W dniu 21 lipca 2021 r. PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie podpisało umowę na roboty budowlane prowadzone pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie.
 
Prace zrealizował ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACJI WOD-KAN I CO HENRYKA PAWELEC z Hrubieszowa.
W dniu 28 października 2021 r. zakończono prace i podpisano protokół odbioru końcowego robót realizowanych w ramach inwestycji prowadzonej pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen W. Sikorskiego, ul. Elizy Orzeszkowej oraz ul. Wiśniowej w Hrubieszowie.
 
W ramach inwestycji wybudowano 408 mb sieci wodociągowej w ulicy gen. Sikorskiego od ulicy Grabowieckiej do ulicy Batalionów Chłopskich oraz 370 mb sieci wodociągowej w ulicy Elizy Orzeszkowej od istniejącej sieci wodociągowej do sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej.