Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475L ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi powiatowej nr 3486L ul. Wspólna do skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze)

Zakres prac obejmował m. in.:

  • roboty remontowe, frezowanie nawierzchni,
  • wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów,
  • regulację pionową studzienek,
  • wyrównanie istniejącej podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • wymianę krawężników wraz z wykonaniem ław,
  • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
  • ustawienie pionowego oznakowania,
  • wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową.

 

Inwestycja zrealizowana została w ramach zawartego porozumienia między Powiatem Hrubieszowskim a Gminą Miejską Hrubieszów.
Wysokość dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Hrubieszów 50%, nie więcej niż 248 944,31 zł.

W dniu 27 października 2020 roku dokonano odbioru inwestycji.