Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa dróg na Osiedlu Basaja

Od czerwca do listopada 2011 r trwała przebudowa dróg na osiedlu Basaja, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano od podstaw ul. Różaną, Makową, Fiołkową, Konwaliową i ciąg pieszo-jezdny - ul. Pobereżańską. Przebudowano włączenie ul. Różanej do ul. Basaja i ul. Polnej. Nowe ulice posiadają obustronne chodniki, pasy zieleni, energooszczędne oświetlenie uliczne i kanały deszczowe. Wybudowano 78 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Mickiewicza i Polnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.018.000 zł, z czego 2.485.000 zł pozyskano z budżetu państwa a kwotę 118.000 zł pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Generalnym Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. w Hrubieszowie.