Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wodnej

W miesiącu lipcu 2012 r wybudowano sieć wodociągową w ul. Wodnej. Do nowej sieci podłączone zostały budynki przy ul. Wodnej i częściowo Partyzantów.
Wartość inwestycji 104.036 zł.
Generalny Wykonawca robót: PHU COMPAKT Jarosław Bielecki, Tadeusz Kurzydłowski, 22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 13.