Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów

Platforma projektowa, wdrożenie e-dziennika, wdrożenie e-podatków, elektroniczna obsługa rady, wdrożenie platformy gis (system informacji geograficznej), system e-wodomierz, system usprawnienia obsługi petentów, Projekt polega na wdrożeniu e-usług w oparciu o zaplecze informatyczne: serwery, system, aplikacje, bazy danych. Działania projektu w zakresie informatyzacji będą miały charakter pomocniczy, ponieważ nadrzędnym celem projektu będzie świadczenie e-usług dla mieszkańców. Priorytetowymi zadaniami w zakresie projektu są : interoperacyjność systemu teleinformatycznego, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostepnienie jak najszerszego zakresu e-usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełna interakcję z mieszkańcem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Koszt wartość projektu - 2 583 569,76 zł.
Kwota dofinasowania 2 116 975,98 RPO WL Działanie 2.1 .
Wysokość wkładu własnego - 466 593,78 zł

Projekt zakończono w 2020 r.