Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17” w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansa na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta"

Projekt zakładał stworzenie siedmiu nowych pomieszczeń: sali informacyjnej, sali partycypacyjnej, toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego, toalety dla pracowników, kotłowni - pomieszczenia porządkowego i magazynu - pomieszczenia technicznego.
Po remoncie obiekt będzie siedzibą Informacji Turystycznej i miejscem, gdzie turyści i mieszkańcy będą mogli znaleźć pamiątki i rękodzieło związane z naszym miastem.

Koszt wartość projektu - 366 967,56 zł. Kwota dofinasowania 50 000,00 zł Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 . Wysokość wkładu własnego - 316967,56 zł.