Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Chodnik od ul. Kościuszki do ul. Władysława Jagiełły

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej od ul. Kościuszki ul. Władysława Jagiełły.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 000,00 zł, inwestycja została sfinansowana ze środków własnych. Wykonawcą robót była Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie.