Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski 2020

Aktualizacja: 29.10.2019 r.

Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje, że do realizacji na rok 2020 zostały przyjęte następujące projekty:

 1. Centrum Multimedialne dla społeczności miasta – 1093 głosy.
 2. Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – 572 głosy.
 3. Laboratorium językowe dla wszystkich – 436 głosy.
 4. Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie – 289 głosy.

Ogółem oddanych głosów - 3713
Głosy ważne - 3024
Głosy nieważne - 689

Do pobrania: Protokół wyników głosowania

 


Aktualizacja: 07.10.2019 r.

Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020 r.

Głosować można w dniach 7-25 października 2019 r. Zapraszamy na Platformę Partycypacji Społecznej.

 

Głosowanie odbywa się:

 1. w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub innych miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;
 2. poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Hrubieszowa;
 3. poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Hrubieszów karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski –głosowanie”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Hrubieszów;
 4. poprzez przesłanie na adres e-mail: budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl wypełnionej zeskanowanej karty do głosowania.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

Do pobrania: KARTA DO GŁOSOWANIA na projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów 

 


Aktualizacja 04.10.2019 r.

Projekty dopuszczone do głosowania

Pełny opis projektów dopuszczonych do głosowania dostępny na Platformie Partycypacji Społecznej.

PPS

Głosowanie odbędzie się w dniach 7-25 października 2019 r.

 


 Aktualizacja: 20.09.2019 r.

Zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego po rozpatrzeniu zgłoszonych zadań, podjął decyzję, które zadania dopuścić do głosowania, a które z przyczyn formalnych odrzucić.

 


Aktualizacja: 11.09.2019 r.

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

W związku z rozpoczęciem wdrożenia projektu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020, Burmistrz Miasta Hrubieszowa zarządzeniem Nr 146/2019 z dnia 9 września 2019 r. powołał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie:

Paweł Wojciechowski - Przewodniczący;

 • Wioletta Pietrusiewicz - zastępca przewodniczącego;
 • Marta Mazek - sekretarz;
 • Katarzyna Janik - członek;
 • Anna Łomańska - członek;
 • Anna Wójcik-Dąbrowska - członek;
 • Radosław Szkudziński - członek;
 • Anna Frączek - członek;
 • Sławomir Budzyński - członek;
 • Bożena Borna - Musiej - członek.

Do zadań Zespołu należy dokonanie oceny zgłoszonych projektów:

 • pod względem formalnym;
 • zgodności z prawem;
 • wykonalności technicznej;
 • właściwego oszacowania kosztów realizacji zadania;
 • kalkulacji kosztów utrzymania;
 • ustalenie wyników głosowania.

 


 

Miasto rozpoczęło procedurę związaną z planowaniem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020.

Propozycje do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec, a o ich wyborze zdecyduje głosowanie.
Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu wynosi co najmniej 15 osób, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.
O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym wynosi 100 000 zł.

Harmonogram naboru projektów budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok:

 • 8 lipca - 9 września - kampania edukacyjno-informacyjna i składanie projektów
 • 9 - 20 września - weryfikacja i opiniowanie projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
 • 20 września - publikacja informacji o projektach dopuszczonych oraz o projektach niedopuszczonych do głosowania
 • 21 - 27 września - składanie odwołań od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
 • 28 września - 4 października - rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta
 • 4 października - publikacja projektów dopuszczonych do głosowania
 • 7 - 25 października - głosowanie mieszkańców
 • 26 - 28 października - liczenie głosów
 • 29 października - ogłoszenie wyników
 • do 15 listopada - wpisanie zwycięskich projektów do budżetu Miasta na 2020 rok.

 

 

Do pobrania:
UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać ...
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów
Formularz zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów
Formularz zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów (wersja edytowalna)
KARTA DO GŁOSOWANIA na projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów
Harmonogram naboru projektów budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok