Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd w Twoim domu

Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 • Cel główny Projektu:

Celem projektu jest rozwój  elektroniczny usług publicznych dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Gminie Miejskiej Hrubieszów. Celem szczególnym projektu jest stworzenie systemu zarządzania zasobami wraz  z wzmocnieniem zastosowań TIK dla e-administracji, w formie zintegrowanej platformy wymiany danych dla wspólnego środowiska informacyjnego. Projekt zakłada kilka celów dot. Zwiększenia TIK w życiu codziennym mieszkańców, przedsiębiorców i administracji publicznej. Efektem realizowanego projektu są e-usługi, oparte na zapleczu informatycznym.

 • Całkowita wartość projektu: 2 580 306,00 zł
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 2 116 976,00 zł

 

 

 

 

Zintegrowana platforma wymiany danych dostępna pod adresem https://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl umożliwia interesantom korzystanie m.in. z następujących e-usług:

 • e- USŁUGA ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY,
 • e-PODATKI,
 • e-NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE,
 • e-WODA I ŚCIEKI,
 • e-GOSPODARKA ODPADAMI,
 • e-USŁUGA ELEKTRONICZNY DZIENNIK,
 • e-SYSTEM ZARZĄDZANIA OBSŁUGI PETENTÓW,
 • e-ZGŁOSZENIE AWARII, USTERKI, PROBLEMU,
 • e-PRZEDSIĘBIORCA,
 • e-KONSULTACJE,
 • e-OBYWATEL,
 • e-UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OCHRONA ZDROWIA.

Wsparcie techniczne serwisu (+48) 503-040-077 serwis@infosoftware.pl