Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Pompy, Solary, Fotowoltaika

Tytuł projektu: "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

 

 

 

     

Solary

Pompy Ciepła

Fotowoltaika