Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa miejsca rekreacji przy ul. Plac Staszica w Hrubieszowie

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowany był projekt pn. „Budowa miejsca rekreacji przy ul. Plac Staszica w Hrubieszowie”.

 W ramach realizacji operacji utworzono plac zabaw dla dzieci w miejscowości Hrubieszów przy ul. Plac Staszica. W ramach operacji nastąpiła poprawa zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej miasta poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci. W infrastrukturze lokalnej ewidentnie brakuje placów zabaw, na których mogą spędzić wolny czas opiekunowie z dziećmi i same dzieci. Takie obiekty ułatwią zagospodarowanie czasu i dadzą możliwość ruchu nie tylko młodzieży ale i dzieciom, jak również mieszkańcom miasta.  Przewidziane do zamontowania urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń, stworzą atrakcyjne i wielofunkcyjne miejsce spotkań, rekreacji skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, do zwykłych mieszkańców, seniorów a nawet osób niepełnosprawnych.  

 Projekt przewidywał wykonanie nawierzchni, miejsc postojowych i wyposażenie placu zabaw następujących urządzeń: karuzela talerzowa z siedziskami, sprężynowiec "pies", zestaw zabawowy+piaskownica 400x250, sprężynowiec "jajo dinozaura", huśtawka ramieniowa, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjno-regulaminowa. Wskaźnik produktu - liczba wybudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 1 szt. Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej - 50 osób/rok .

Całkowita wartość projektu 172 601,00 zł
Dofinansowania 91 104,95 zł