Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 oraz Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zakres projektu obejmował wykonanie niżej wymienionych obiektów:

Przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Żeromskiego 29

1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego

2) budowa boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej

3) budowa bieżni okólnej o długości 200m o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego

4) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

5) ustawienie piłkochwytu na boisku piłkarskim

6) budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej

Przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2

1) budowa skateparku z wyposażeniem w:

2) rozbiórka częściowo ogrodzenia istniejącego

3) budowa ogrodzenia od strony zachodniej skateparku

4) budowa ścianki wspinaczkowej o powierzchni użytkowej ok. 60m2

Całkowita wartość projektu – 2 330 00,00 PLN

Dofinansowanie – 500 000,00 PLN