Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne żródła energii

 

 

 

 

 

 

 • Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa: Energia przyjazna środowisku
 • Działanie: Wsparcie wykorzystania OZE
 • Tytuł projektu: Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie
 • Okres realizacji projektu: 2016-05-17 - 2018-12-30
 • Wartość ogółem: 4 215 933,01 zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 3 777 170,74 zł
 • Dofinansowanie: 3 210 595,12 zł
 • Wkład UE: 3 210 595,12 zł
 • Wkład własny: 1 005 337,89 zł
 • Opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w Hrubieszowie. Instalacje będą służyły indywidualnym mieszkańcom miasta. Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców.

 • Wskaźniki rezultatu:
 1. Dodatnia zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 1,69 MW;
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 489,85 (tekw.CO2/rok);
 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 387,6 MWhe/rok;
 4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE712,36 MWht/rok.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Hrubieszowa.

 • Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym:
 1. Opracowanie studium wykonalności.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej.
 3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.
 4. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
 5. Promocja projektu.

 

 • Rodzaje instalacji:

Kolektory słoneczne: 117 szt.

Panele fotowoltaiczne z pompą ciepła:136 szt.

Tryb pracy instalacji PV: system będzie na stałe podłączony do sieci elektroenergetycznej. Instalacja będzie współpracować z pompą ciepła, inwerter zamieni prąd stały na zmienny, możliwy do wykorzystania w zasilaniu pompy. Sprężarka pompy ciepła powinna pracować wykorzystując energię. słoneczną, a gdy nie jest dostępna-pompa ciepła korzysta z zasilania sieciowego.