Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w składzie Młodzieżowej Rady Miejskiej

28.02.2020
Urzędowe

W związku z wygaśnięciem dwóch mandatów radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie wskutek:

  • zrzeczenia się mandatu przez radną Oliwię Jaworską – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica (okręg wyborczy nr 2),
  • zmiany szkoły przez radnego Patryka Grenia –  Zespół Szkół nr 1 (okręg wyborczy nr 1),

zgodnie z § 33 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie w okręgach tych zostały przeprowadzone wybory uzupełniające, w wyniku których mandat radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej uzyskali:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica – Mateusz Partyka;
  • Zespół Szkół nr 1 – Renata Migas.

 Z uwagi na fakt, że Patryk Greń pełnił funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej na najbliższej sesji Rady zostaną przeprowadzone wybory Przewodniczącego, a nowo wybrani radni otrzymają zaświadczenia o wyborze.