Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

30.01.2019

1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Teraz o kartę mogą ubiegać się  również rodzice, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W Hrubieszowie Kartę Dużej Rodziny honoruje 27 placówek.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny  można  składać  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 15 pokoju nr 4.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne