Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana "Regulaminu wykonywania prac remontowych w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów"

16.10.2019
Urzędowe

INFORMACJA

Gmina Miejska Hrubieszów informuje zainteresowanych mieszkańców, że w związku ze zmianą "Regulaminu wykonywania prac remontowych  w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów", uległ zmianie termin przyjmowania następujących wniosków :

  1. wniosku o wykonanie remontu ze środków finansowych Gminy Miejskiej Hrubieszów,
  2. wniosku o przyznanie materiałów budowlanych na wykonanie remontu przez najemcę we własnym zakresie,
  3. wniosku o rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę na ulepszenie w komunalnych  lokalach mieszkalnych i socjalnych.

Wnioski będą przyjmowane wraz z uzasadnieniem,  w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wnioski będą przyjmowane wraz z uzasadnieniem, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Druki wniosków do pobrania w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej Urzęd Miasta www.miasto.hrubieszow.pl  w zakładce Formularze