Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana organizacji pracy w Punktach Konsultacyjnych

22.10.2020

Informujemy, że dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii będą odbywały się telefonicznie.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 28.10.2020 r.

  • Radca prawny pełni dyżury w każdą środę w godz. 15:30 - 17:30 - tel. 84 696 2504 wewn. 27
  • Psycholog pełni dyżury w co drugą środę w godz. 15:30-17:30 - tel. 84 696 2504 wewn. 21

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii od 22.10.2020 r.

  • Konsultant pełni dyżury w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:30 – 17:30 - tel. 84 696 2504 wewn. 27

Szczegółowe informacje pod nr tel. 84 696 2504 w. 27