Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”

27.11.2019
Urzędowe

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

JAGIELLOŃSKIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie

      Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Jagiellońskie, stanowiącego załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 5 grudnia 2019 r. (czwartek), na godz. 17:00

zebranie Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie
w celu wyboru członków Zarządu Osiedla

Zebranie odbędzie się w Świetlicy Osiedlowej,przy ul. Unii Horodelskiej 19.

 Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania Mieszkańców.

2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

3. Przyjęcie porządku Zebrania.

4. Wybory członków Zarządu Osiedla:

a) wybór Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu,

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników.

5. Dyskusja, wolne wnioski.

6. Zakończenie zebrania.

        

         Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.                                                

                                            PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA

                                            /-/ Wiesław Bańka