Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”

09.10.2019
Urzędowe

Zapraszamy na zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”, na którym zostanie rozpatrzona petycja mieszkańców w sprawie odwołania Przewodniczącej Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla.
Zebranie odbędzie się 17 października (czwartek) 2019 r. o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia Nr 4, ul. Unii Horodelskiej 19.
  

 Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta o zwołanie zebrania.
5. Dyskusja nad wnioskiem.
6. Wysłuchanie Przewodniczącej Zarządu i członków Zarządu.
7. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącej Zarządu i Zarządu Osiedla:
   a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
   b) głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Zarządu,
   c) ogłoszenie wyników głosowania,
   d) głosowanie nad odwołaniem Zarządu,
   e) ogłoszenie wyników głosowania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

    

Do pobrania: