Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebrania Mieszkańców Osiedla "Polna"

14.05.2019
Pozostałe

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA Nr 2

POLNA

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Polna

      Na podstawie § 23 Statutu Osiedla Polna, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784)

zwołuję

na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek), na godz. 17:30

zebranie Mieszkańców Osiedla Polna

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
  6. Wybór członków Zarządu Osiedla.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

      Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko”, przy ul. Polnej 19, 22-500 Hrubieszów.

      Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA

/-/ Tomasz Wojciech Antoniuk