Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zebrania Mieszkańców Osiedla „Zielone”

07.05.2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

„ZIELONE”

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla „Zielone”

Na podstawie § 13 pkt 1 i § 19 Statutu Osiedla „Zielone”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/286/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Zielone” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4486 i z 2019 r. poz. 2886)

zwołuję

na dzień 15 maja 2019 r. (środa), na godz. 18:00

zebranie Mieszkańców Osiedla „Zielone”.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
  6. Wybór członków Zarządu Osiedla.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

      Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym „U Chłopa” na Lipicach
w Hrubieszowie, przy ul. Lipowej 34.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Henryka Letnianczyn