Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiórka pieniędzy dla uchodźców

26.02.2022
Pomoc Ukrainie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości przekazywania środków finansowych na potrzeby pomocy Obywatelom Ukrainy przybywającym do Hrubieszowa   STOWARZYSZENIE "HRUBIESZÓW JESTEM STĄD" uruchomiło nr  konta na który można dokonywać wpłat

Dane do przelewu:
STOWARZYSZENIE "HRUBIESZÓW JESTEM STĄD"
Adres: Ludna 20, 22-500 Hrubieszów
Nr konta: 89 1020 5356 0000 1302 0229 1813

IBAN PL 89 1020 5356 0000 1302 0229 1813

SWIFT BPKOPLPW 89 1020 5356 0000 1302 0229 1813
z dopiskiem "Pomoc dla uchodźców z Ukrainy-Hrubieszów".

-------------------------------

HELP UKRAINE

 Donations to aid those in crisis can be made here
 In Hrubieszow, we have refugee reception points to provide refugees from Ukraine with hot food and medical care. They also need thermos, blankets, large and small winter jackets and much more.
 Due to numerous questions regarding the possibility of transferring funds for the needs of assistance to Ukrainian citizens coming to Hrubieszów, the "HRUBIESZÓW I AM HERE" ASSOCIATION has launched an account number to which international payments can be made

 Bank Transfer details:

Account name: HRUBIESZOW I AM HERE ASSOCIATION
Address: Lunda 20, 22-500 Hrubieszow
Account number (IBAN):  PL 89 1020 5356 0000 1302 0229 1813

SWIFT BPKOPLPW