Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

11.06.2021
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok szkolny 2021/2022: [druk279]
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
3.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
3.4. dyskusja
3.5. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021: [druk280]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040: [druk281]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:
 Zawiadomienie o zwołaniu sesji
 
OBRADY ONLINE

  Komunikat

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XXXVI Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 17 czerwca 2021 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/ Anna Naja

 POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ w sprawie zaopiniowania materiałów na Sesję

17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji