Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XX Dzień Papieski

16.10.2020

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci

św. Jana Pawła II oraz 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Od roku 2001 Dzień Papieski obchodzony jest również w polskim Kościele

rzymskokatolickim jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej

z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania.

Przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała

Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978 roku wskazało na nowego papieża Karola Wojtyłę. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym,

wywołując okrzyki radości wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra.

Wybór przerwał wielowiekową tradycję powoływania na Tron Piotrowy duchownych włoskich.

22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu.

W czasie homilii wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy. Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich,

chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat

Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski przybył 2 czerwca 1979.

Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami 900. rocznicy męczeńskiej śmierci

św. Stanisława. Wówczas wypowiedział na placu Zwycięstwa w Warszawie , pamiętne słowa:

„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.