Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Prezydenta RP 2020 - korespondencyjny tryb głosowania

08.06.2020
Urzędowe

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. informujemy, że zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej ustne zgłoszenie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem telefonicznym. Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego.  
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 czerwca br.,
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Zgłoszenia przyjmuje inspektor ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych, Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, pok. nr 16, tel. 0-84 696-23-80, w. 24.  

Do pobrania: