Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie seniorów i osób potrzebujących w związku z koronawirusem

17.03.2020

 

Miasto Hrubieszów zapewni pomoc dla osób starszych i niesamodzielnych, które nie mają możliwości osobiście zaopatrzyć się w produkty pierwszej potrzeby oraz/lub są objęte kwarantanną z powodu zagrożenia koronawirusem.

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie we współpracy z innymi służbami miejskimi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.

 

Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel: 84 696 55 60.