Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie OSP Hrubieszów

27.03.2023
Pozostałe

W dniu 18 marca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie z działalności OSP za 2022 r. Uhonorowano strażaków wyróżniających się aktywnym uczestnictwem w akcjach ratowniczych, z których większość miała związek z kryzysem uchodźczym wywołanym wojną na Ukrainie. OSP Hrubieszów w 2022 r. wyjeżdżało do akcji ponad 170 razy.

"Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za bezinteresowne włączenie się do akcji pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pragnę złożyć wyrazy głębokiego szacunku, wdzięczności i uznania dla całokształtu pracy, jaką wykonali Państwo na rzecz potrzebujących pomocy. Otrzymane wsparcie przyczyniło się do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i pewności jutra, a okazana życzliwość była znakiem nadziei, że w sytuacjach kryzysowych nie zostajemy sami. Wolontariat i charytatywność to działania, które przynoszą niezwykle duży pożytek społeczny i są realną pomocą dla osób w potrzebie" - podkreśliła na spotkaniu Marta Majewska Burmistrz Miasta.