Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta szuka pracowników

29.03.2021

Urząd Miasta Hrubieszów ogłasza otwarty nabór na stanowiska urzędnicze:

  • inspektor ds. zamówień publicznych
    Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2021 r.
  • podinspektor ds. realizacji projektów
    Termin składania ofert: do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Szczegóły rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje o podmiocie/ Nabór pracowników.
Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie powinny złożyć wymagane dokumenty w Sekretariacie Urzędu. Dokumenty można też przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Hrubieszów (decyduje data wpływu).