Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta szuka pracowników

20.01.2021

Urząd Miasta Hrubieszów ogłasza otwarty nabór na stanowiska urzędnicze:

  • audytor wewnętrzny
    Kandydaci muszą posiadać kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy.
    Termin składania ofert: do 5 lutego 2021 r.

  • podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
    Kandydaci muszą posiadać wykształcenie minimum średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy. Dodatkowym atutem jest również praktyka w jednostkach samorządowych.
    Termin składania ofert: do 1 lutego 2021 r.

Szczegóły rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje o podmiocie/ Nabór pracowników.
Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie powinny złożyć wymagane dokumenty w Sekretariacie Urzędu. Dokumenty można też przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Hrubieszów (decyduje data wpływu).