Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów poszukuje pracownika na stanowisko Dyrektora Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie.

29.12.2021
Urzędowe

Urząd Miasta Hrubieszów poszukuje pracownika na stanowisko "Dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie".

KCEiWG to nowa jednostka budżetowa Miasta Hrubieszowa, która rozpocznie działalność w 2022 roku.

Poszukujemy osób kreatywnych, które lubią pracę w grupie, są ambitne, myślą nieszablonowo i od pierwszego dnia będą zaangażowane w działania przy naszym nowym Projekcie. Z wymagań niezbędnych kandydaci muszą posiadać m.in. wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letni staż pracy. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Co będzie należało do głównych zadań dyrektora KCEiWG?
•    zarządzanie i kierowanie KCEiWG
•    organizowanie bieżącej działalność Centrum
•    reprezentowanie Centrum na zewnątrz
•    ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Centrum oraz określanie obowiązków i uprawnień podległych pracowników
•    prowadzenie bliskiej współpracy KCEiWG z szerokim gronem interesariuszy zainteresowanych rozwojem Centrum i korzystaniem z jego usług, w tym w szczególności z lokalnym biznesem i młodzieżą szkolną
•    kreowanie przyjaznego otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju nowoczesnych form edukacji i biznesu w mieście (w bliskiej współpracy z władzami miasta i organizacjami pozarządowymi)
•    rozwój współpracy sieciowej Centrum w wymiarze merytorycznym, instytucjonalnym i projektowym, m.in. poprzez realizację projektów partnerskich współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2022 r., do godz. 15:00.

Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie powinny złożyć wymagane dokumenty w Sekretariacie Urzędu. Dokumenty można też przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Hrubieszów (decyduje data wpływu).
Szczegóły rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje o podmiocie/ Nabór pracowników.